QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Qpokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Kamery   |   Konsigna   |   Kontakty    

Evidence pohybu osob

Evidence pohybu osob poskytuje přesné informace o možnosti vstupu nebo pohybu osob v objektu. Tyto informace jsou získávané identifikací osob např. pomocí plastových karet s čárovým kódem. Integrovaným laserovým snímačem v hand-held terminálu jsou informace takto shromážděny a posléze vyhodnoceny v počítači.   Přínosem je například přehled o návštěvnosti kongresových přednášek, v případě společenských akcí je možno na místě diskrétně určit osobu s (ne)oprávněným vstupem.
 
V počítači je možno pro ulehčení orientace jednotlivá kontrolní místa pojmenovat a dále upravovat. Stejný postup je i s případnou editací osob. Tyto vlastnosti programu slouží zejména pro případ zjišťování  oprávněnosti vstupu osob do budov nebo místností.  V tomto případě je postup opačný: kontrolující osoba nejdřív nahraje do hand-held termínálu datový soubor s databází registrovaných osob (a jejích přístupových práv, služeb… apod.). Identifikací vstupenky (karty) dochází v terminálu k vyhledání a zabrazení (případně tisku - mobilní tiskárny) přiřazených charakteristik. Obsluha terminálu má tak informace okamžitě k dispozici. K přenosu dat z /do terminálu je použito sériové RS 232 nebo USB rozhraní nebo SD kartou(paměťová). Celý sytém může pracovat v on-line režimu za podmínky pokrytí plochy Wifi nebo GPRS signálem. Výsledkem je maximální aktuálnost dat.

Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme ZDARMA zkonvertování databází, skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému QPOS.
Pro více informací nás kontaktujte.