QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Qpokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Kamery   |   Konsigna   |   Kontakty    

Invetarizace majetku program

Inventarizace majetku je prováděna pomocí aplikace Inventarizace QPOS  a terminálu, ve kterém je aktuální databáze s informacemi o kontrolovaném majetku, umožňující zpětnou kontrolu stavu. Integrovaným laserovým snímačem v terminálu je prováděna identifikace majetku označeného etiketou  s čárovým kódem, případně s dalšími doplňujícími informacemi.

Aplikace Inventarizace QPOS je tvořena dvěma částmi:

  1. část terminálová
  2. část pro PC

 

Terminál pro inventůru

Terminálová část: je program, nahraný v paměti terminálu.
Popis: Program umožňuje sběr dat pomocí čárového kódu, zpětnou identifikaci, případně lokalizaci kontrolovaného majetku. Obsluhující osoba je v programu terminálu prováděna jednotlivými obrazovkami, kde jsou prostřednictvím klávesnice zadávány další potřebné údaje. V terminálu je nahrána databáze, pomocí které má obsluha možnost zpětně kontrolovat stav konkrétního majetku, tj. na displeji si může přečíst  doplňující údaje o jednotlivém kusu majetku (vlastník, uživatel, umístnění a pod.).
 

Invetarizace majetku software

Počítač pro zálohu databáze a vedení skladu

Část pro PC:  je programem pracujícím v prostředí OS Windows (2000,NT,XP, Win 7) běžného PC.
Popis:  Program zabezpečuje přenos dat z/do terminálu - oboustranně. Obsahuje "řádek nabídek",  případně "nástrojovou lištu ", pomocí kterých je program ovládán, nebo jsou nastavovány parametry potřebné k funkci. Stav  majetku je evidován v databázi, její obsah je nahrán před vykonáváním kontroly do paměti terminálu z důvodu zpětné kontroly identifikace (uvedeno výše).  Po vykonání kontroly jsou nasbíraná data přenesena zpět do PC, kde dochází ke srovnání stavů „má být – je“. K tomuto účelu slouží okno, které umožňuje seřazení položek podle potřeby. Tato část programu  dále umožňuje přenášet data do centrální databáze, upravovat a  tisknout výsledné výstupní sestavy (Nasnímané položky, Inventární položky – manko, Nové položky - přebytek).  Majetek je možno rozlišit barevným provedením etikety (oranžová, žlutá, zelená, červená).
Program disponuje správou karet, tj. založení, pojmenování, přirazení místa a majitele, kategorie majetku nebo jiné volitelné položky.
Aplikace Inventarizace majetku je ošetřena víceuživatelskou správou přístupu definovanou administrátorem, tudíž neumožňuje neoprávněný zásah. V případě nejasností je k dispozici uživateli nápověda.
Program je možno dále individuálně upravit podle potřeby zákazníka.

Snažíme se nabízet vždy více než ostatní a k tomu patří i podpora našich zákazníků trvalou aktualizací systému a přidáváním funkcí dle požadavků.

Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme ZDARMA zkonvertování databází skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému QPOS.
Pro více informací nás kontaktujte.