QPOS.cz   |   Dotykové pokladny   |   Qpokladny   |   Docházka   |   Přístupový systém   |   Vyvolávací systémy   |   Rezervační systém   |   Ochrana zboží   |   Levná pokladna   |   Kamery   |   Konsigna   |   Kontakty    

Příjem a výdej zboží a další aplikace mobilního řešení

Zde je popsáno několik variant použití terminálů a jejich řešení.

Příjem nebo výdej zboží

Terminál eviduje údaje o typu a množství přijímaného nebo vydávaného zboží. Údaje se třídí do podskupin podle jednotlivých příjemek nebo výdejek. Pro potřeby kontroly je možné terminál vybavit databází pro vyhledávání názvů, dodavatelů cen a dalších pomocných údajů. Výsledky se exportují do hostitelského systému.

Evidence majetku

Terminál má v paměti uložen soupis majetku, včetně jeho umístění v objektu. Obsluha tedy ihned po sejmutí čárového kódu např. z kusu nábytku na displeji terminálu ověří, zda je tento kus správně umístěn, jaká je jeho pořizovací cena atd. Samozřejmostí je možnost editace položek, záznamy nesrovnalostí apod. a následně přenos aktuálních stavů do hostitelského systému.

Inventura

Pomocí terminálu obsluha získává údaje o typu zboží (sejmutí čárového kódu) , případně o počtu kusů jednotlivých typů (zadání z klávesnice). V terminálu je vytvářen soubor s pořízenými záznamy, který je následně předán do hostitelského systému ke zpracování.
Druhá možnost inventury je:
Terminál je před zahájením práce naplněn číselníky nebo databází. Obsluha okamžitě po sejmutí čárového kódu ze zboží ověří podle údajů na displeji terminálu (název výrobku, cena, množství, šarže atd.) správnost výběru zboží.
Mobilní ověřování, prodej nebo evidence využívající hand-held terminály a mobilní tiskárny
Mobilní řešení nabízejí rychlejší a efektnější odbavení zákazníků nebo účastníků rozličných kongresů nebo kulturních, sportovních a společenských událostí. Mimo požadovanou efektivitu mobilní řešení zajišťují rovněž ověřováním limitních databází v porovnání s konkrétním účastníkem zvýšenou bezpečnost události.

Vzorková prodejna

Vystavené druhy zboží jsou označeny etiketami s čárovým kódem. Každý zákazník je při vstupu do prodejny vybaven terminálem s databází. Zákazník načte čárový kód výrobku, o který má zájem. Na terminál obratem zobrazí všechny potřebné údaje o tomto výrobku, např. počet kusů na skladě, dostupné typy balení (např. po šesti kusech v kartonu), jakost, a hlavně cenu. Zákazník se podle těchto údajů rozhoduje, zda nakoupí či nikoliv. Tím vzniká databáze - nákupní košík v elektronické podobě. Po skončení nákupu je tato databáze přenesena do hostitelského systému, kde dojde k vystavení faktury, dodacího listu, výdejky atd., hlavně pak k aktualizaci počtů na skladě.

Kontrola pochůzkové činnosti ostrahy objektů

Důležitá místa v zabezpečovaném objektu (např. trezor, sklad hořlavin, zbrojní sklad, vstupní brána do objektu) jsou "označena" pomocí zabudovaných RF čipů (variantně lze i speciálními etiketami s čárovým kódem). Pracovník ostrahy objektu při svých pravidelných pochůzkách je pak povinen na těchto místech terminálem příslušné čipy nasnímat. Terminál zaznamená do paměti nejen pořadí jednotlivých čísel čipů, ale hlavně přesný čas. Po exportu této pořízené databáze do hostitelského systému lze jednoduše získat doklad o správném a hlavně pravidelném výkonu pochůzkové činnosti.

Sledování operací ve výrobě

Pracovník ve výrobě pomocí terminálu pořizuje snímáním čárových kódů databázi jednotlivých úkonů, operací na konkrétním výrobku s přesnými časovými údaji o začátku a konci konkrétní operace. Jakýsi výkaz práce v elektronické podobě. Vhodné i pro sledování kvality.

Typické použití ON-LINE terminálů

On-line terminály lze samozřejmě s výhodou použít i ve většině výše uvedených aplikacích, zejména všude tam, kde je kladen vysoký důraz na potřebu real-time informací, rychlost a přesnost. Nejtypičtější oblast použití je však oblast kompletního řízení skladu - WM, logistika, distribuce, velkoobchody.

Prodej z vozu

Řidič rozvážkového vozu disponuje terminálem vybaveným číselníky a databázemi obsahujícími údaje o zákaznících a naloženém zboží. Při vlastním prodeji pouze vyhledá v terminálu zákazníka a načte hodnoty čárových kódů prodávaného zboží. Z mobilní tiskárny připojené k terminálu namístě vytiskne příslušné doklady. Po skončení směny se veškeré údaje o prodaném zboží a vytvořené doklady přenesou do hostitelského systému k dalšímu zpracování.

Mobilní ověřování, prodej nebo evidence využívající hand-held terminály a mobilní tiskárny

Mobilní řešení nabízejí rychlejší a efektnější odbavení zákazníků nebo účastníků rozličných kongresů nebo kulturních, sportovních a společenských událostí. Mimo požadovanou efektivitu mobilní řešení zajišťují rovněž ověřováním limitních databází v porovnání s konkrétním účastníkem zvýšenou bezpečnost události.

Zákazníkům, kteří přecházejí na náš systém z jiného systému a objednají si více než jednu licenci nabízíme ZDARMA zkonvertování databází, skladů, dodavatelů a odběratelů z existujícího systému do databází systému QPOS.
Pro více informací nás kontaktujte.